DTU Kemi - studieretningsprojekter

Studieretningsprojekter

DTU Kemi præsenterer her en række forslag til tværfaglige studieretningsprojekter til brug i gymnasiets 3.g-klasser. 

Projekterne tager udgangspunkt i den forskning og undervisning, der foregår på DTU Kemi. Forslagene er udarbejdet i et samarbejde mellem DTU's forskere og undervisere og gymnasielærere.

For hvert emne er der en overordnet projektbeskrivelse samt 1-2 konkrete forslag til problemformulering. Derudover er der en liste med baggrundsmateriale, som kan indeholde litteraturhenvisninger, forelæsningsnoter, øvelsevejledninger og links til relevante hjemmesider.

Da litteratursøgning også er en del af det at skrive et studieretningsprojekt, er det baggrundsmateriale der nævnes her primært svært tilgængeligt materiale. For mange af emnerne vil man kunne finde relevant litteratur ved søgning på landets biblioteker og i diverse lærebøger og temahæfter skrevet til gymnasiet.   

For nogle emner ligger der desuden ekstra inspirationsmateriale i form af skitser til alternative projekter inden for emnet.

Herunder ses nogle af vores emner. For hvert emne er der angivet hvilke fag, der kan indgå i arbejdet med dette emne. 

Kinetik og koblede systemer (kemi og matematik)
kontakt Niels Engholm Henriksen   

Nukleinsyre syntese og oprensning under anvendelse af automatiske fast fase metoder (kemi og Bioteknologi/Biologi)
kontakt Kira Astakhova

Læs mere om alle DTU’s tilbud og tilmeld dig her!

DTU Kemi - SRP øvelser
Se, hvilke øvelser du kan tilmelde dig og lave i DTU's laboratorier og værksteder.