Foto: Susanne Helmark

Sprængstoffer og laser-spektroskopi

Projektbeskrivelse:  

Sprængstoffer har altid fascineret. Hvad foregår der mellem atomerne? Kan man selv lave et sprængstof? Hvordan kan man analysere for tilstedeværelsen at et sprængstof? Kan laser-spektroskopi bruges hertil?

Du kan skrive studieretningsprojekt i om sprængstoffer og laser ved et samarbejde med DTU KEMI. Du kan efter aftale få mulighed for at komme på DTU KEMI og arbejde med emnet. Projektet kan tages sammen med fysik, matematik, historie eller måske andre fag, på en måde som må aftales nærmere med din lærer og DTU.

Du kan f.eks. selv fremstille et eller to sprængstoffer i ganske små mængder og måle på nogle forskellige eksplosiver. Af hensyn til sikkerheden holder vi os normalt til noget ret simpelt som krudt og acetoneperoxid. Men der kan kun blive tale om at lave helt minimale mængder. Ellers kommer du let til skade eller i konflikt med loven.

Atomerne i stofferne vibrerer altid. Molekyler kan karakteriseres ved deres vibrationstilstande. Ved belysning af et molekyle genudsendes lyset, med frekvenser der bl.a. afhænger af molekylets art. Dette kaldes Raman-spredning (Raman-spektroskopi). Vi benytter grønt eller ultraviolet monokromatisk laserlys.

Mere information om SRP-projekt 'Sprængstoffer og Laser-spektroskopi' på DTU Kemi.

Baggrundsmateriale:

Note om Salpetersydning og krudt

Raman-metoden er velegnet til at studere helt minimale stofmængder af sprængstoffer. Du får anledning til at se, hvordan et moderne spektrometer fungerer. Der findes en mængde litteratur om laserlys og Raman-spektroskopi, som du kan benytte i dit projekt:

Artikel om TATP v/ L. JENSEN, P. M. MORTENSEN, R. TRANE, P. HARRIS, and R. W. BERG

Infoside om Raman spektre for carbonforbindelser 

Farvestoffer i kunst (PDF i dansk version) 
Colour Pigment Grains on Art (PDF in English version). 

Raman spektre for nitrater

Explosives Detection v/ SANFORD A. ASHER


 

http://www.kemi.dtu.dk/forskning/fysisk-kemi/raman_spektroskopi/spraengstofferlaser
19 SEPTEMBER 2018