Continuing Education at DTU Chemistry

DTU Chemistry allows you to develop your professional skills while at the same time active in the labor market. Typically, your own relevant professional experiences will be integrated into the education process. If you choose a continuing education at DTU Chemistry, you put your experience into play with the latest research-based knowledge that you can actively use in your own professional context. You gain new knowledge that strengthens your skills and gives you the insight in boosting your career development. Read more about further education at DTU (inDanish).

Continuing education courses at DTU Chemistry
NMR SPECTROSCOPY
NMR Center - About us  NMR SPEKTROSKOPI (in Danish)
Kurset retter sig mod gymnasielærere og målet at give kursus deltagerne en bred forståelse af NMR spektroskopi som en stærkt analytisk teknik.

X-RAY POWDER DIFFRACTION
DTU Kemi - kurser  The Rietveld Method and X-ray Powder Diffraction

Are you interested in enhancing your knowledge of The Rietveld Method and X-ray Powder Diffraction? DTU Chemistry offers a five-day course in this important method in April. 


Kurser under Tompladsordningen

På tompladsordningen kan du følge undervisningen sammen med studerende på DTU i dagtimerne. Du kan vælge blandt DTU Kemis kurser i kursuskataloget. Der findes kurser, som strækker sig over 13 uger med undervisning 1-2 gange om ugen eller korte mere kompakte forløb, med undervisning 5 dage om ugen i 3 uger. Læs om tompladsordningen.


Fleksibel master

Den fleksible masteruddannelse er til dig, der ønsker en masteruddannelse, som du selv kan tilrettelægge.

Uddannelsen rummer mulighed for at gå på tværs af fastlagte studieretninger alt efter hvilken faglig profil du ønsker.

Du kan typisk vælge 9 kurser fra DTU’s kursusudbud, der udgør 45 ECTS og efterfølgende afslutte med et projekt af 3 måneders varighed, der udgør 15 ECTS, så du i alt får 60 ECTS point, hvilket svarer til 1 års fuldtidsstudie.

Inden du starter på den fleksible masteruddannelse, skal du selv formulere et udkast til en individuel uddannelsesplan i samarbejde med en vejleder. Læs regler for deltidsmasteruddannelsen.

 

 Contact

Erling Halfdan Stenby
Head of Department, Professor
DTU Chemistry
+45 45 25 20 12