Laboratorieforsøg

Korrekt anvendelse af fuldpipetter til afpipettering.

Udførsel af forsøg for at bestemme ledningsevne.

Udførsel af forsøg for at bestemme hulstrømspotentialet.

http://www.kemi.dtu.dk/Uddannelse/Elearning/Kursus26202FysiskKemiBiovidenskaberne/Forsoeg
16 FEBRUAR 2019