DTU Kemi - faciliteter

Faciliteter

DTU Kemi - faciliteter

Danmarks største stinkskab

DTU Kemi har i den nye bygning 211 fået laboratorier i absolut topklasse, en lang række supportfunktioner og et nyt fælles foyerområde, hvor studerende, undervisere og forskere kan mødes på kryds og tværs.

I stueetagen er der fire store undervisningslaboratorier med plads til op til 24 studerende i hvert, og på første sal otte forskningslaboratorier indrettet til forskning inden for organisk kemi.

Laboratorierne er en stor og teknisk avanceret maskine: 110 stinkskabe fordelt på 3200 kvm, der skal kunne håndtere de særlige krav, som den bedste undervisning og forskning inden for kemi stiller. Loftshøjden på over seks meter sikrer den rette luftgennemstrømning til stinkskabene.

Et særligt fremtidssikret anlæg til rørførte gasser skal forsyne laboratorierne med de gasser, der kræves til forskningen på DTU Kemi. Et centralt vakuum og køleanlæg forsyner stink- og aftræksskabe.

Bygningens ventilationsanlæg er udført som såkaldt ringventilation - et princip, som ikke før er set i samme størrelse i DTU’s bygningsmasse.

I direkte forbindelse med den nye bygning 211 ligger den renoverede bygning 209, der skal fungere som central kemikaliehåndteringsenhed samt varemodtagelse.

Laboratorierne blev taget i brug ved semesterstart i september, og den officielle indvielse fandt sted 11. december 2015.

FAKTA OM BYGNING 211
• Størrelse: 3200 kvm
• Budget: 111,5 mio. kr.
• Bygherre: DTU
• Totalrådgiver: COWI
• Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter
• Opført: 2011-2015